Overbærenhed og tålmodighed

26. marts 2020. Af sognepræst Ejnar Grønlund

”Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden… ” (fra Paulus´ brev til menigheden i Kolossæ kap. 3 v. 12-13a)

Corona-krisen udfordrer ikke kun sundheden, men også familielivet og parforholdet. Hvordan klare at være sammen, skolebørn, forældre med hjemmearbejdsplads, måske også med frygt for arbejdsløshed og helbred? Det kan naturligvis være hyggelig og givtigt at være mere sammen. Samtidig kan være svært, når man bliver skubbet ud af vante rutiner. Børnenes lektier og forældres hjemmearbejde kan ikke altid passes sammen. Små irritationer og frustrationer kan melde sig. Og måske frygt for fremtiden og økonomien.

Ofte vil man opleve, at ens ægtefælle reagerer anderledes på krisen, end man selv gør. Kunne vi ikke bare være enige? Nej, ikke altid. Og det er helt almindeligt og forventeligt. Ikke mindst, når man oplever et pres. Så løsningen er nok ikke at få ret eller at blive enige om alt. Nok snarere at lytte. At bære over. At kunne sige ”pyt” og samle sig om det væsentlige. At give hinanden plads.

Paulus henviser i de indledende ord til, at vi er Guds elskede og tilhører ham. Vi hører til i Guds kærlighed og barmhjertighed. Paulus skildrer kærlighed som en dragt, som et stykke tøj, vi klæder os i. Vi må klæde sind og hjerte i kærlighedens dragt. Og kærligheden tråde består bl.a. af mildhed, overbærenhed og tålmodighed. Det er, hvad vi har brug for, når vi bliver presset. Overbærenhed og tålmodighed.

Gud, du må hjælpe mig.

Jeg presses fra alle sider…

Familien kræver mig og forventer så meget af mig.

Gud, jeg frygter for at miste mig selv.

Hjælp mig!

Giv mig styrke, så jeg ikke svigter mine kære.

Giv mig tro, så jeg ikke svigter dig.

Giv mig tålmodighed, så jeg ikke bliver for hastig

og gør dem ondt, jeg nødigt vil såre.

Lær mig at hvile i din kærlighed,

så jeg lærer at sætte grænser

og får kraft til det, jeg skal. Amen

fra bøn 18 i Salmebogens bønnebog.