Gistrup menighedsråd

E-post til Gistrup Menighedsråd: 9157@sogn.dk 

Send sikkert med NemID: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=9157

Menighedsrådsmøder Der er menighedsrådsmøde i Gistrup Kirke på flg. datoer i 2019, kl. 19.00: 15. januar, 28. februar, 21. marts, 24. april, 22. maj, 19. juni, 22. august, 19. september, 22. oktober og 21. november.

Formand Nils Dorin Jacobsen, Gistrupparken 38, 9260 Gistrup

51 51 99 92.  NDJ@nordicmentor.dk
 
Næstformand og kasserer Ole Bredvig Larsen, Mølletoften 6A, 9260 Gistrup
22 70 78 56. bredvig1@gmail.com
 
Ejvind Nørgaard, Gistrupparken 39, 9260 Gistrup
98 31 52 11. 23 90 64 41. ejvindn@9260.dk
 
Kontaktperson: Hanne Zeuthen, Stammen 18A, 9260 Gistrup
30 64 60 49. hanne.zeuthen@hotmail.com 

Annie Johanne Holmegaard Schultz, Risbjergvej 1, 9260 Gistrup
40 11 84 81. schultz@9260.dk
 
Jytte Nordklitgaard, Splinten 6, 9260 Gistrup.
41 50 10 11. nordklitgaardjytte@gmail.com
 
Lisbeth Ulla Sørensen, Splinten 39, 9260 Gistrup
51 35 48 52. ulli39@hotmail.com
 
Mona Bjerrum Markussen, Ved Kroen 2, 9260 Gistrup
28 70 90 74. mm@noevling-skole.dk
 
Præsterne
 
Kirkeværge: Finn Krogh Madsen, Stammen 15, 9260 Gistrup
98 31 40 55/ 22 51 57 55.  

Kirkekontoret

Der er fælles kirkekontor for de tre sogne.

Kordegn Helle Lo Sørensen

Kirkekontoret, Gunderupvej 1, Gunderup, 9260 Gistrup. 
Tlf. 98 33 35 52

E-mail: gunderup.sogn@km.dk / hels@km.dk

Send sikkert med NemID: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8318

Træffetid på hverdage: 

Mandag-fredag kl. 9.30-13.00. 

torsdag tillige kl. 15.30-18.00