Gistrup menighedsråd

E-post til Gistrup Menighedsråd: 9157@sogn.dk Der er menighedsrådsmøde i Gistrup Kirke på flg. datoer
18. januar, 28. februar, 21. marts, 18. april, 17. maj, 20. juni, 22. august, 20. september, 25. oktober og 21. november alle dage kl.19
 
Formand Nils Dorin JacobsenGistrupparken 38, 9260 Gistrup
51 51 99 92.  NDJ@nordicmentor.dk
 
Næstformand Ole Bredvig Larsen
Mølletoften 6A, 9260 Gistrup
22 70 78 56. bredvig1@gmail.com
 
Kasserer Ejvind Nørgaard
Gistrupparken 39, 9260 Gistrup
98 31 52 11. 23 90 64 41. ejvindn@9260.dk
 
Kontaktperson: Hanne Zeuthen
Stammen 18A, 9260 Gistrup
30 64 60 49. hanne.zeuthen@hotmail.com
 
Annie Johanne Holmegaard Schultz
Risbjergvej 1, 9260 Gistrup
40 11 84 81. schultz@9260.dk
 
Jytte Nordklitgaard,
Splinten 6, 9260 Gistrup.
41 50 10 11. nordklitgaardjytte@gmail.com
 
Lisbeth Ulla Sørensen
Splinten 39, 9260 Gistrup
51 35 48 52. ulli39@hotmail.com
 
Mona Bjerrum Markussen
Ved Kroen 2, 9260 Gistrup
28 70 90 74. mm@noevling-skole.dk
 
Præsterne
 
Kirkeværge: Finn Krogh Madsen
Stammen 15, 9260 Gistrup
98 31 40 55/ 22 51 57 55.  

Kirkekontoret

Der er fælles kirkekontor for de tre sogne.

Kordegn Helle Lo Sørensen

Kirkekontoret, Gunderupvej 1, Gunderup, 9260 Gistrup. 
Tlf. 98 33 35 52

E-mail: gunderup.sogn@km.dk / hels@km.dk

Træffetid på hverdage: 

Mandag-fredag kl. 9.30-13.00. 

torsdag tillige kl. 15.30-18.00