Gistrup menighedsråd

E-post til Gistrup Menighedsråd: 9157@sogn.dk Der er menighedsrådsmøde i Gistrup Kirke på flg. datoer
3/5, 7/6, 15/8, 14/9, 12/10, 16/11 alle dage kl.19
 
Formand Nils Dorin JacobsenGistrupparken 38, 9260 Gistrup
51 51 99 92.  NDJ@nordicmentor.dk
 
Næstformand Ole Bredvig Larsen
Mølletoften 6A, 9260 Gistrup
22 70 78 56. bredvig1@gmail.com
 
Kasserer Ejvind Nørgaard
Gistrupparken 39, 9260 Gistrup
98 31 52 11. 23 90 64 41. ejvindn@9260.dk
 
Kontaktperson: Hanne Zeuthen
Stammen 18A, 9260 Gistrup
30 64 60 49. hanne.zeuthen@hotmail.com
 
Annie Johanne Holmegaard Schultz
Risbjergvej 1, 9260 Gistrup
40 11 84 81. schultz@9260.dk
 
Jytte Nordklitgaard,
Splinten 6, 9260 Gistrup.
41 50 10 11. nordklitgaardjytte@gmail.com
 
Lisbeth Ulla Sørensen
Splinten 39, 9260 Gistrup
51 35 48 52. ulli39@hotmail.com
 
Mona Bjerrum Markussen
Ved Kroen 2, 9260 Gistrup
28 70 90 74. mm@noevling-skole.dk
 
Præsterne
 
Kirkeværge: Finn Krogh Madsen
Stammen 15, 9260 Gistrup
98 31 40 55/ 22 51 57 55.  

Kirkekontoret

Der er fælles kirkekontor for de tre sogne.

Kordegn Helle Lo Sørensen

Kirkekontoret, Gunderupvej 1, Gunderup, 9260 Gistrup. 
Tlf. 98 33 35 52

E-mail: gunderup.sogn@km.dk / hels@km.dk

Træffetid på hverdage: 

Mandag-fredag kl. 9.30-13.00. 

torsdag tillige kl. 15.30-18.00