Ansatte i Gistrup

Graver

Gunnar Thrane

Tlf. 40 11 05 14

E-mail: graver@gistrup-kirke.dk

Organist

Elisabeth Bech-Egstrup

Tlf. 26 24 97 06

E-mail: elisabech@gmail.com

Ugentlig fridag er mandag.

Kirketjener

Annette Tøttrup

Tlf. 98 31 43 39

E-mail: kirketjener@gistrup-kirke.dk

Ugentlig fridag er mandag.

ansat fra 15. august 2019 

 

 

Kirkemusiker / organist

Simon Skytte Simonsen

Tlf. 21 90 01 81

E-mail: simmelodies@gmail.com 

 

 

Sognemedhjælper

Annette Tøttrup

mail: smh@gistrup-kirke.dk

Tlf.: 40 22 83 33 – Fridag mandag

ansat fra 15. august 2019

Kirkesanger

Hardy Gundersen

Kirkekontoret

Der er fælles kirkekontor for de tre sogne.

Kordegn Helle Lo Sørensen

Kirkekontoret, Gunderupvej 1, Gunderup, 9260 Gistrup. 
Tlf. 98 33 35 52

E-mail: gunderup.sogn@km.dk / hels@km.dk

Send sikkert med NemID: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8318

Træffetid på hverdage: 

Mandag-fredag kl. 9.30-13.00. 

torsdag tillige kl. 15.30-18.00


Nyt om medarbejdere

Ny kirketjener og sognemedhjælper ansat

Menighedsrådet har ansat Annette Tøttrup, Mou, i en kombinationsstilling som kirketjener og sognemedhjælper pr. 15. august 2019. 


Gistrup Kirke styrker musiklivet

1. maj 2019 tiltrådte Simon Skytte Simonsen som kirkemusiker/organist på deltid ved Gistrup Kirke. Sammen med kirkens anden organist Elisabeth Bech-Egstrup varetager han gudstjenester og kirkelige handlinger. Elisabeths stilling er delt mellem Gunderup Kirke og Gistrup Kirke. Simon er tillige afløser for Elisabeth i Gunderup Kirke. 

Med ansættelsen af Simon kan kirke udvikle musiklivet, ikke mindst det rytmiske. Samtidig øges de musikalske tilbud for alle aldre. 

Simon er 32 år, uddannet inden for musik fra Aalborg Universtitet. Endvidere har han 17 års erfaring som professionel musiker i flere bands. Det er oplagt at bruge hans kompetencer inden for dette felt, og derfor tilbyder Gistrup Kirke 7.-9. klasses elever at spille i band, et for nybegyndere og et for øvede. 

Andre opgaver og tilbud er i støbeskeen.