Gunderup menighedsråd

E-post til Gunderup Menighedsråd: 8318@sogn.dk

Send sikkert med NemID: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=8318

Menighedsrådsmøder: Der er menighedsrådsmøde i Gunderup Sognegård på flg. datoer i 2020: den 3. november kl. 17.00. Konstituerende møde i det nye menighedsråd den 3. november kl. 19.00.

 

Formand Birgit Nielsen, Vårstvej 47, 9260 Gistrup

tlf. 60 52 95 06

vaarstvej47@gmail.com

 

Kontaktperson Inger Søndergaard, Fjellerad Bygade 6, 9260 Gistrup

iksondergaard@mail.tele.dk

 

Næstformand Elsebeth B. Andersen, Polshøjvej 25, 9260 Gistrup

tlf. 98 33 33 32 / 51 94 61 97

fam.a@post.tele.dk

 

Kirkeværge og valgt kasserer Lars Stig Andersen, Oppelstrup Bygade 16, 9260 Gistrup

tlf. 23 31 22 89

skovbo@privat.tele.dk

 

Rakul Elstrøm, Bjørnbakvej 4, 9260 Gistrup

tlf. 98 33 35 75

r.elstroem@gmail.com

 

Lena Vittrup Andersen, Oppelstrup Bygade 27, 9260 Gistrup

tlf. 98 33 37 08

lena6677@gmail.com

 

Præsterne

 

Det nye menighedsråd, som er valgt fra 1. s. i advent 2020:

Inger Søndergaard

Birgit Helga Nielsen

Lars Stig Andersen

Rakul Elsebeth Elstrøm

Stinne Juul Jensen

Mette Madsen Dam

 Stedfortrædere:

Elsebeth Buchhave Andersen

Søren Haals

Kirkekontoret

Der er fælles kirkekontor for de tre sogne.

Kordegn Helle Lo Sørensen

Kirkekontoret, Gunderupvej 1, Gunderup, 9260 Gistrup. 
Tlf. 98 33 35 52

E-mail: gunderup.sogn@km.dk / hels@km.dk

Send sikkert med NemID: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8318

Træffetid på hverdage: 

Mandag-fredag kl. 9.30-13.00. 

torsdag tillige kl. 15.30-18.00