Gunderup menighedsråd

E-post til Gunderup Menighedsråd: 8318@sogn.dk

Send sikkert med NemID: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=8318

Menighedsrådsmøder: Der er menighedsrådsmøde i Gunderup Sognegård på flg. datoer i 2021: 12. januar (aflyst), 9. februar, 9. marts, 13. april, 11. maj, 8. juni, 10. august, 14. september, 12. oktober, 9. november. Alle dage kl. 19-21.

 

Formand Birgit Nielsen, Vårstvej 47, 9260 Gistrup

tlf. 60 52 95 06

vaarstvej47@gmail.com

 

Næstformand og kontaktperson Inger Søndergaard, Fjellerad Bygade 6, 9260 Gistrup

tlf. 22 72 24 87

ingerkurts@gmail.com

 

Kirkeværge og valgt kasserer Lars Stig Andersen, Oppelstrup Bygade 16, 9260 Gistrup

tlf. 23 31 22 89

skovbo@privat.tele.dk

 

Rakul Elstrøm, Bjørnbakvej 4, 9260 Gistrup

tlf. 98 33 35 75

r.elstroem@gmail.com

 

Stinne Juul Jensen, Vaarstvej 96, 9260 Gistrup

tlf. 40 95 80 80

 

Mette Madsen Dam, Oppelstrup Bygade 39, 9260 Gistrup

tlf. 20 86 51 61

 

Præsterne

Kirkekontoret

Der er fælles kirkekontor for de tre sogne.

Kordegn Helle Lo Sørensen

Kirkekontoret, Gunderupvej 1, Gunderup, 9260 Gistrup. 
Tlf. 98 33 35 52

E-mail: gunderup.sogn@km.dk / hels@km.dk

Send sikkert med NemID: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8318

Træffetid på hverdage: 

Mandag-fredag kl. 9.30-13.00. 

torsdag tillige kl. 15.30-18.00