Gistrup Kirke er Grøn Kirke

Gistrup Kirke er fra juni 2018 blevet Grøn Kirke og indgår nu i et netværk af danske kirker og kirkelige organisationer, som sammen tager ansvar for og værner om vores klima og miljø.

Global opvarmning, tørke, forurening, truede økosystemer og drivhuseffekten er blot nogle af eksemplerne på de klimaforandringer og miljøtrusler, som vi er vidne til i disse år. Vi har alle et ansvar for at værne om kloden, hinanden og dyre- og plantelivet, og vi må alle bidrage med det, vi formår – både stort og småt tæller.

Som kirke vil vi udvise taknemmelighed, respekt og omsorg for Guds skaberværk og prædike håb i stedet for at resignere og miste modet. Det udtrykkes bl.a. i mange af de salmer og bønner, som benyttes i gudstjenesten.  

I Gistrup Kirke har menighedsrådet valgt at tage ansvar ved at blive en del af det kirkelige netværk Grøn Kirke. Det betyder, at vi i kirken reviderer vores daglige måde at være kirke på.

Et vigtigt aspekt hertil er at tænke miljøhensyn ind i kirkens daglige drift. Det betyder også, at kirken på forskellig vis arbejder for at skabe øget bevidsthed om klima- og miljøspørgsmål i sognet. Læs mere om Grøn Kirke på Grøn Kirkes hjemmeside: www.gronkirke.dk

 

 

Fakta

Grøn Kirke blev etableret i 2008 af Grøn Kirke Gruppen under Danske Kirkers Råd, som er en økumenisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra flere forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer i Danmark. For mere info se www.gronkirke.dk og www.danskekirkersraad.dk