Bryllup

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud. 

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed.Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.

I kan blive gift i Gunderup, Nøvling eller Gistrup Kirke, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til et af sognene. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem.

Nogle siger, at et kirkebryllup er dyrt. Dertil er at sige, at den kirkelige vielse er ganske gratis, inkl. præst, organist osv. Hvordan I derudover vil fejre brylluppet er op til jer selv! Det er op til jer, om I vil fylde kirken, eller have et ganske enkelt, stille bryllup med få gæster. 

Det skal i gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:
Lav en aftale: I skal ringe eller skrive til kirkekontoret for at aftale en dato for brylluppet. Når I har aftalt en dato for bryllup, vil præsten ringe til jer for at aftale et tidspunkt for en samtale, eller I kan ringe til præsten.

For at blive viet skal I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I skal aflevere på kirkekontoret. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring. Denne kan I finde på www.borger.dk 

Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Vælg navn: Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen ansøge om navneændringen på www.borger.dk.

Samtale med præsten

Alle kommende brudepar i Gunderup, Nøvling og Gistrup Kirker bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så han kan bruge det i sin tale ved vielsen. Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig?

Præsten ringer til jer for at aftale en samtale, når I har henvendt jer for at blive viet i kirken. I er selvfølgelig også altid velkomne til at ringe til præsten.

Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen starter med at præsten holder en tale til jer som brudepar. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.

Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.

Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten har sine hænder på deres hoveder, mens han beder for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser.

Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.

Velsignelse af ægteskab

Hvis I allerede er gift på rådhuset, kan man få en kirkelig velsignelse. Det hedder officielt: kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab. Ritualet minder om ritualet ved et almindeligt kirkebryllup. Det er altså muligt at få noget, der ligner et "kirkebryllup", selvom man er borgerligt gift. Læs mere om det herVielse i alle vore kirker

Vielse kan naturligvis finde sted i alle vore tre kirker. At de to middelalderkirker i Gunderup og Nøvling kan danne en fin ramme om en traditionel vielse, virker indlysende på de fleste. Men hvad med Gistrup Kirke?Den har jo en moderne og lidt skæv udformning? Er der plads til ind- og udgangsprocession? Ja, det er der. Gistrup Kirke kan også danne en fin og festlig ramme om en vielse. Ved vielser er der mulighed for at benytte bageste dør ind til kirken og dermed "den lange" midtergang til ind- og udgangsprocession. Se nærmere beskrivelse her.