Gudstjenester på Beltoften

første onsdag i måneden kl. 10.00

5. juni v. Ejnar Grønlund (n)

3. juli v. Lene Riger-Kusk

7. august v. Lene Riger-Kusk (n)

4. september v. Mette Nøhr Shaw

17. september 11.00: Høstgudstjeneste i Gunderup Kirke. Kørsel fra Skovbrynet og Beltoften. Se opslag, når vi nærmer os.  

(n: gudstjeneste med nadver/altergang)

Gudstjeneste på Skovbrynet

Hver anden tirsdag kl. 10.30 

28. maj v. Mette Nøhr Shaw (n)

11. juni v. Ejnar Grønlund

25. juni v. Mette Nøhr Shaw (n)

9. juli v. Mette Nøhr Shaw 

AFLYST: 23. juli v. Ejnar Grønlund (n)

6. august v. Lene Riger-Kusk

20. august v. Mette Nøhr Shaw (n)

3. september v. Ejnar Grønlund (n)

17. september 11.00: Høstgudstjeneste i Gunderup Kirke. Kørsel fra Skovbrynet og Beltoften. Se opslag, når vi nærmer os.  

(n: gudstjeneste med nadver/altergang)