Gudstjenester i Nøvling Kirke

Kirkebil

Ældre og gangbesværede fra Gunderup, Nøvling og Gistrup Sogne kan benytte taxa til gudstjenester, sognearrangementer og koncerter.

Ring til Taxa tlf. 98 10 10 10. Husk at nævne, at der er tale om "kirketaxa."


Gudstjenester på Beltoften

første onsdag i måneden kl. 10.00

3. april v. Ejnar Grønlund (n)

1. maj. v. Lene Riger-Kusk

5. juni v. Ejnar Grønlund (n)

(n: gudstjeneste med nadver/altergang)


Gudstjeneste på Skovbrynet

Hver anden tirsdag kl. 10.30 

19. marts v. Ejnar Grønlund

2. april v. Lene Riger-Kusk (n)

16. april v. Mette Nøhr Shaw

30. april v. Ejnar Grønlund (n)

14. maj v. Lene Riger-Kusk 

28. maj v. Mette Nøhr Shaw (n)

(n: gudstjeneste med nadver/altergang)