Gudstjenester i Gistrup Kirke

I Gistrup er der som regel kaffe efter gudstjenesten.

Kirkebil

Ældre og gangbesværede fra Gunderup, Nøvling og Gistrup Sogne kan benytte taxa til gudstjenester, sognearrangementer og koncerter.

Ring til Taxa tlf. 98 10 10 10. Husk at nævne, at der er tale om "kirketaxa."


Indsamlinger i Gistrup Kirke

Ved gudstjenesterne i oktober-december 2018 samles der ind til følgende formål:

Oktober: KFUM´s sociale arbejde

November: Danske Sømands- og Udlandskirker

Adventstiden: Menighedsplejen i Gunderup-Nøvling-Gistrup Sogne (bl.a. til julehjælp)

Juleaften og juledagene: Folkekirkens Nødhjælp  


Gudstjenester på Beltoften

første onsdag i måneden kl. 10.00

1. august v. Ejnar Grønlund

5. september v. Lene Riger Kusk (n)

tirsdag den 18. september kl. 11.00 Gudstjeneste i Gistrup Kirke, hvor der er handicapkørsel fra Skovbrynet, Beltoften. Kirkebil kan bestilles. Efter gudstjenesten er der kaffe mm. 

3. oktober: Sangtime ved organisten

7. november v. Ejnar Grønlund (n)

5. december v. Lene Riger-Kusk

Juleaften d. 24. december v. Mette Nøhr Shaw

(n: gudstjeneste med nadver/altergang)


Gudstjeneste på Skovbrynet

Hver anden tirsdag kl. 10.30 

7. august v Mette Nøhr Shaw

21. august v Lene Riger-Kusk (n)

4. september v Ejnar Grønlund 

18. september kl. 11.00 Gudstjeneste i Gistrup Kirke, hvor der er handicapkørsel fra Skovbrynet, Beltoften. Kirkebil kan bestilles. Efter gudstjenesten er der kaffe mm. 

2. oktober: Sangtime ved organisten

16. oktober v Ejnar Grønlund

30. oktober v. Lene Riger Kusk (n)

13. november v. Mette Nøhr Shaw

27. november v. Ejnar Grønlund (n)

11. december v. Mette Nøhr Shaw

Juleaften d. 24. december v Ejnar Grønlund

(n: gudstjeneste med nadver/altergang)