Gudstjenester i Gistrup Kirke

I Gistrup er der som regel kaffe efter gudstjenesten.

Kirkebil

Ældre og gangbesværede fra Gunderup, Nøvling og Gistrup Sogne kan benytte taxa til gudstjenester, sognearrangementer og koncerter.

Ring til Taxa tlf. 98 10 10 10. Husk at nævne, at der er tale om "kirketaxa."


Indsamlinger i Gistrup Kirke

Ved gudstjenesterne i april-juni 2019 samles der ind til følgende formål:

1.-19. april: Aalborgprovstiernes Menighedsplejer

21. april (påskedag)- 5. maj: KFUM og KFUK i Danmark

17. maj (bededag)- 2. juni: Kirkefondet

9. (pinsedag)-30. juni: KFUM´s Sociale Arbejde

Ved koncerter samles der ind til: Menighedsplejen i Gunderup-Nøvling-Gistrup (til bl.a. julehjælp)

Ved familiegudstjenester samles der ind til Fremtidsbørn (Danmission)

 

 

 


Gudstjenester på Beltoften

første onsdag i måneden kl. 10.00

3. april v. Ejnar Grønlund (n)

1. maj. v. Lene Riger-Kusk

5. juni v. Ejnar Grønlund (n)

(n: gudstjeneste med nadver/altergang)


Gudstjeneste på Skovbrynet

Hver anden tirsdag kl. 10.30 

19. marts v. Ejnar Grønlund

2. april v. Lene Riger-Kusk (n)

16. april v. Mette Nøhr Shaw

30. april v. Ejnar Grønlund (n)

14. maj v. Lene Riger-Kusk 

28. maj v. Mette Nøhr Shaw (n)

(n: gudstjeneste med nadver/altergang)