Gudstjenester i Gistrup Kirke

I Gistrup er der som regel kaffe efter gudstjenesten.

Kirkebil

Ældre og gangbesværede fra Gunderup, Nøvling og Gistrup Sogne kan benytte taxa til gudstjenester, sognearrangementer og koncerter.

Ring til Taxa tlf. 98 10 10 10. Husk at nævne, at der er tale om "kirketaxa."


Indsamlinger i Gistrup Kirke

Ved gudstjenesterne i december 2019 - april 2020 samles der ind til følgende formål:

Adventstiden: Menighedsplejen i Gunderup-Nøvling-Gistrup (til bl.a. julehjælp)

Juledagene: Kirkens Korshær

1.-19. januar: Bibelselskabets Nytårskollekt 

26. januar - 22. februar:  KFUM´s Sociale Arbejde

24. februar - 15. marts: Folkekirkens Nødhjælp

22. marts- 10. april: Menighedsplejen i Gunderup-Nøvling-Gistrup

12. april (påskedag)-26. april: KFUM og KFUK i Danmark

Ved koncerter samles der ind til: Menighedsplejen i Gunderup-Nøvling-Gistrup 

Ved familiegudstjenester samles der ind til Fremtidsbørn (Danmission)