Gudstjenester i Gistrup Kirke

I Gistrup er der som regel kaffe efter gudstjenesten.

Kirkebil

Ældre og gangbesværede fra Gunderup, Nøvling og Gistrup Sogne kan benytte taxa til gudstjenester, sognearrangementer og koncerter.

Ring til Taxa tlf. 98 10 10 10. Husk at nævne, at der er tale om "kirketaxa."


Indsamlinger i Gistrup Kirke

Ved gudstjenesterne i juni-september 2019 samles der ind til følgende formål:

9. (pinsedag)-30. juni: KFUM´s Sociale Arbejde

Juli: KFUM´s Soldatermission

August: Blå Kors Danmark

September: Høstkollekt til deling mellem Folkekirkens Nødhjælp, Danmission og Kirkens Korshær

Ved koncerter samles der ind til: Menighedsplejen i Gunderup-Nøvling-Gistrup (til bl.a. julehjælp)

Ved familiegudstjenester samles der ind til Fremtidsbørn (Danmission)