Gudstjenester i Gistrup Kirke

I Gistrup er der som regel kaffe efter gudstjenesten.

Kirkebil

Ældre og gangbesværede fra Gunderup, Nøvling og Gistrup Sogne kan benytte taxa til gudstjenester, sognearrangementer og koncerter.

Ring til Taxa tlf. 98 10 10 10. Husk at nævne, at der er tale om "kirketaxa."


Indsamlinger i Gistrup Kirke

Ved gudstjenesterne i februar-april 2019 samles der ind til følgende formål:

Februar: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Marts: Folkekirkens Nødhjælp

1.-19. april: Aalborgprovstiernes Menighedsplejer

Ved koncerter samles der ind til: Menighedsplejen i Gunderup-Nøvling-Gistrup (til bl.a. julehjælp)

Ved familiegudstjenester samles der ind til Fremtidsbørn (Danmission)

 

 

 


Gudstjenester på Beltoften

første onsdag i måneden kl. 10.00

2. januar v. Ejnar Grønlund (n)

6. februar v. Lene Riger-Kusk

6. marts v  Mette Nøhr Shaw (n)

(n: gudstjeneste med nadver/altergang)


Gudstjeneste på Skovbrynet

Hver anden tirsdag kl. 10.30 

8. januar v. Lene Riger-Kusk (n)

22. januar v Mette Nøhr Shaw

5. februar v. Lene Riger-Kusk (n)

19. februar v. Ejnar Grønlund

5. marts v  Mette Nøhr Shaw (n)

19. marts v. Ejnar Grønlund

(n: gudstjeneste med nadver/altergang)