Gudstjenester i Gistrup Kirke

I Gistrup er der som regel kaffe efter gudstjenesten.

Kirkebil

Ældre og gangbesværede fra Gunderup, Nøvling og Gistrup Sogne kan benytte taxa til gudstjenester, sognearrangementer og koncerter.

Ring til Taxa tlf. 98 10 10 10. Husk at nævne, at der er tale om "kirketaxa."


Indsamlinger i Gistrup Kirke

Ved gudstjenesterne i juni-august 2018 samles der ind til følgende formål:

Juni: KFUK´s sociale arbejde

Juli: Tværkulturelt Center

August: Aalborgprovstiernes Menighedsplejer


Gudstjenester på Beltoften

første onsdag i måneden kl. 10.00

6. juni v. Lene Riger-Kusk

4. juli v. Mette Nøhr Shaw (n)

1. august v. Ejnar Grønlund

5. september v. Lene Riger Kusk (n)

tirsdag den 18. september kl. 11.00 Gudstjeneste i Gistrup Kirke, hvor der er handicapkørsel fra Skovbrynet, Beltoften. Kirkebil kan bestilles. Efter gudstjenesten er der kaffe mm. 

(n: gudstjeneste med nadver/altergang)


Gudstjeneste på Skovbrynet

Hver anden tirsdag kl. 10.30

1. maj v Mette Nøhr Shaw (n)

15. maj v  Ejnar Grønlund

29. maj v Lene Riger-Kusk (n)

12. juni v Lene Riger-Kusk

26. juni v Mette Nøhr Shaw (n)

10. juli v Lene Riger-Kusk

24. juli v Ejnar Grønlund (n)

7. august v Mette Nøhr Shaw

21. august v Lene Riger-Kusk (n)

4. september v Ejnar Grønlund 

18. september kl. 11.00 Gudstjeneste i Gistrup Kirke, hvor der er handicapkørsel fra Skovbrynet, Beltoften. Kirkebil kan bestilles. Efter gudstjenesten er der kaffe mm. 

(n: gudstjeneste med nadver/altergang)