Gudstjenester Gunderup Kirke

Der er som regel kaffe efter gudstjenesterne i Gunderup Kirke kl. 10.30

Gudstjenester Nøvling Kirke

Gudstjenester Gistrup Kirke

Der er som regel kaffe efter gudstjenesterne i Gistrup Kirke


Kirkebil

Ældre og gangbesværede fra Gunderup, Nøvling og Gistrup Sogne kan benytte taxa til gudstjenester, sognearrangementer og koncerter.

Ring til Taxa tlf. 98 10 10 10. Husk at nævne, at der er tale om "kirketaxa."

Gudstjenester på Beltoften

første onsdag i måneden kl. 10.00

2. januar v. Ejnar Grønlund (n)

6. februar v. Lene Riger-Kusk

6. marts v  Mette Nøhr Shaw (n)

(n: gudstjeneste med nadver/altergang)

Gudstjeneste på Skovbrynet

Hver anden tirsdag kl. 10.30 

8. januar v. Lene Riger-Kusk (n)

22. januar v Mette Nøhr Shaw

5. februar v. Lene Riger-Kusk (n)

19. februar v. Ejnar Grønlund

5. marts v  Mette Nøhr Shaw (n)

19. marts v. Ejnar Grønlund

(n: gudstjeneste med nadver/altergang)