Folkekirkens "genåbning"

VELKOMMEN! Vi glæder os over igen at kunne mødes i kirkerne! 

Indtil videre lægges der mest vægt på gennemførelse af gudstjenester og kirkelige handlinger. De gennemføres med restriktioner, f.eks. i forhold til antal deltagere. Der er dog i praksis rigelig plads til de kirkegængere, der møder op. Vi beder naturligvis kirkegængere om at overholde myndighedernes anbefalinger, så alle kan være trygge ved at komme i kirkerne.

Andre arrangementer genoptages, efterhånden som vi føler os trygge ved, hvordan vi følger myndighedernes forskrifter. Aktiviteter og møder kan derfor stadig være aflyst. Tjek derfor hjemmesidens kalender eller se under aktiviteter. Vær opmærksom på, at vi løbende vurderer den enkelte aktivitet i relation til myndighedernes anbefalinger, hvorfor der kan ske ændringer. Er du i tvivl, så ring og spørg. 

Retningslinjer for sikker sundhedsmæssig adfærd i vore kirker findes bl.a. på Folkekirken.dk - [se her...] 

Man er som altid hjerteligt velkommen til at kontakte præsterne for samtale, sjælesorg eller hvis man har spørgsmål. Også kirkens øvrige ansatte kan kontaktes pr. mail eller telefon [se mere her...]