Folkekirken og Covid 19

VELKOMMEN! Vi glæder os over at kunne mødes i kirkerne trods coronavirus!

Alle er velkomne. Vi beder naturligvis kirkegængere om at overholde myndighedernes anbefalinger, så alle kan være trygge ved at komme i kirkerne. Det betyder bl.a. begrænsninger i deltagertallet i de tre kirker.  


Mund og næse skal være dækket af mundbind eller visir

  • når man går ind og ud af kirken og kirkens lokaler
  • når man bevæger sig rundt indendørs

 

Undtagelser fra reglen:

  • deltagere, der sidder ned, skal ikke bære mundbind
  • kravet om mundbind/visir gælder ikke børn under 12 år
  • under deltagelse i nadveren skal man ikke bære mundbind
  • under deltagelse i dåb skal forældre og faddere ikke bære mundbind
  • kravet om mundbind/visir gælder ikke personer med fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir

Deltagertal i kirkerne

For tiden er der følgende begrænsninger i deltagertal i kirkerne:

Gunderup Kirke: op til 28 deltagere

Nøvling Kirke: op til 17 deltagere 

Gistrup Kirke: op til 27 deltagere

Ved gudstjenesterne er der som regel altid plads til dem, der møder op. Så kom frimodigt.

Når der synges, skal der være 2 meter mellem deltagerne. Deltagere fra samme husstand eller andre med lignende kontakt kan dog sidde med normal afstand. 

Gistrup Kirke er åben i dagtimerne (til kl. 17.00) for besøgende og andagtssøgende. 

Gunderup Kirke og Nøvling kirke er åben for besøgende og andagtsøgende, når der er personale på kirkegården. 

 

Højttaler uden for kirken

Skulle der møde flere op end det begrænsede deltagertal, har vi ved kirkerne højttalere, så man kan følge den kirkelige handling udenfor kirken eller i tilstødende lokaler. Efter de nugældende regler dog kun i meget begrænset omfang (op til 5 personer).


 

Kirkelige handlinger

I forbindelse med dåb, vielser, bisættelser og begravelser kan der nogle gange være udfordringer med at få plads til alle. Dåb, hvor man ønsker at have mange gæster med, finder ofte sted ved en særlig dåbsgudstjeneste før eller efter dagens gudstjeneste. Mulighederne aftales konkret med præsten. 

 

Det meste gennemføres - enkelte aflysninger

Tjek hjemmesidens kalender eller se under aktiviteter. Vær opmærksom på, at vi løbende vurderer den enkelte aktivitet i relation til myndighedernes anbefalinger, hvorfor der kan ske ændringer. Er du i tvivl, så ring og spørg. 

 

Vejledning

for hensigtsmæssig adfærd til gudstjenenester, kirkelige handlinger og møder kan ses til højre på siden (eller nedenfor).

 

Du er som altid hjerteligt velkommen til at kontakte præsterne

for samtale, sjælesorg eller hvis man har spørgsmål. Også kirkens øvrige ansatte kan kontaktes pr. mail eller telefon [se mere her...]