Folkekirkens "genåbning"

VELKOMMEN! Vi glæder os over igen at kunne mødes i kirkerne!

Alle er velkomne. Vi beder naturligvis kirkegængere om at overholde myndighedernes anbefalinger, så alle kan være trygge ved at komme i kirkerne. Selvom der er begrænsninger i deltagertal mm., er der i praksis plads til alle, der møder op. Så kom frimodigt. 

Andre arrangementer genoptages efter sommerferien. Tjek hjemmesidens kalender eller se under aktiviteter. Vær opmærksom på, at vi løbende vurderer den enkelte aktivitet i relation til myndighedernes anbefalinger, hvorfor der kan ske ændringer. Er du i tvivl, så ring og spørg. 

Vejledning for hensigtsmæssig adfærd til gudstjenenester og møder kan ses til højre på siden (eller nedenfor).

Du er som altid hjerteligt velkommen til at kontakte præsterne for samtale, sjælesorg eller hvis man har spørgsmål. Også kirkens øvrige ansatte kan kontaktes pr. mail eller telefon [se mere her...]