tirsdag18aug2020

Menighedsrådsvalg 2020 - orienteringsmøde i Gunderup

tirsdag18aug2020 kl. 19:00 - 21:00

Gunderup Menighedsråd afholder orienteringsmøde om menighedsrådsvalg 2020 tirsdag den 18. august kl. 19.00 i Gunderup Sognegård, Gunderupvej 1.  

Valg til menighedsråd finder sted ved en Valgforsamling den 15. september 2020. Her vælges det nye menighedsråd. Sæt også X i kalenderen den 15. september.

På møderne kan du få indflydelse på, hvordan kirken kan være kirke i dit lokalområde.  

I menighedsrådet arbejder præster og de valgte medlemmer sammen om at skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst. Arbejdet i menighedsrådet skal sørge for, at der er gode betingelser for hele kirkens arbejde. Det gælder både dét, der sker i kirken under gudstjenesterne, men også alt det andet, som kirken arbejder med f. eks. aktiviteter og arrangementer.

Menighedsrådet er desuden arbejdsgiver for kirkens ansatte, fx graver, organist og kirketjener. Endelig arbejder menighedsrådet med økonomi, kirkens bygninger og kirkens sociale arbejde (diakoni).