søndag26maj2019

Unikt møde med kristne fra Libanon

søndag26maj2019 kl. 10:30 - 11:00

To libanesiske gæster deltager i gudstjenesten søndag den 26. maj kl. 10.30. Efter gudstjenesten vil der være et lille traktement. Derefter ca. kl. 12.00 fortæller gæsterne om deres land og kirker under overskriften: "Kristendommen set fra Mellemøsten". Der vil naturligvis være dansk oversættelse. 

I Libanon har der været kristne helt fra Ny Testamentes tid. Hvordan er vilkårene for kristne i dag? Et tema, som sikkert vil interesse mange, er sameksistensen mellem de mange kristne og de mange muslimer i landet. Et andet er krigen i nabolandet Syrien, som i høj grad også påvirker Libanon. Det og meget andet vil man kunne få indblik i forbindelse med arrangementet.

Alle er velkomne til gudstjenesten og /eller det efterfølgende arrangement.

Gistrup kirke er den 24.-27. maj værter for de to kristne fra Libanon. Udover besøget i forbindelse med gudstjenesten vil de libanesiske gæster præsenteres for byen og det kirkelige arbejde. De besøgende er en del af en gruppe på otte fra Libanon, der besøger Aalborg Stift og forskellige kirker i Nordjylland.  Målet med besøget er at udbrede kendskab til og forståelse for levevilkår i Mellemøsten i almindelighed og de kristnes vilkår i særdeleshed.