tirsdag20nov2018

Etik og menneskesyn

tirsdag20nov2018 kl. 19:00 - 21:30

Ved professor Peter Øhrstrøm, Aalborg holder foredrag over emnet Etik og menneskesyn. Det sker tirsdag den 20. november kl. 19.00 i Gistrup Kirkes sognesal. 

Omtale til hjemmeside og presse:

Etik og menneskesyn til debat ved foredragsaften i Gistrup Kirke

Hvilke menneskesyn ligger bag stillingtagen til kloning, dødshjælp, velfærdsteknologi?

Tirsdag den 20. november kl. 19.00 åbner Gistrup Kirke dørene for en sogneaften, hvor temaet er ”Etik og menneskesyn”. Aftenens foredragsholder er Peter Øhrstrøm, professor ved Aalborg Universitet.

Mange følger med stor interesse etiske spørgsmål. Hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Findes der et færdigt svar? En lang række etiske problematikker indgår i den offentlige debat. Det drejer især spørgsmålet om aktiv dødshjælp. Men også reglerne for provokeret abort, forsøg med mennesker, forsøg på at klone mennesker, brug af forskellige former for avanceret teknologi giver anledning til overvejelse og debat: Hvad skal man mene? Har nyttetænkningen tager overhånd?

Svaret afhænger af, hvilket syn vi har på mennesket. ”Hvad er et menneske? Har mennesket en særlig værdighed og integritet, og hvad betyder det i givet fald for os?” P. Øhrstrøm vil i foredraget beskrive sammenhængen mellem etik og menneskesyn gennem en række konkrete eksempler.

Peter Øhrstrøm har været medlem af Det Etiske Råd 2000-2010. Hver måned skriver han en klumme, ”Etisk set”, i Nordjyske. Peter Øhrstrøm har i mange år især arbejdet med temaer vedrørende logik og argumentation, herunder etisk argumentation.