tirsdag09feb2021

"Reden" - en del af KFUK´s Sociale Arbejde

tirsdag09feb2021 kl. 14:00 - 16:00

Sogneeftermiddag i Gistrup Kirke med Jeanette Dam Kaastrup, leder af Reden i Aalborg.

Tirsdag den 9. februar kl. 14.00-16.00.

Jeanette Dam Kaastrup fortæller om prostitution og menneskehandel, herunder sociale, psykiske og fysiske skadevirkninger. Desuden fortæller hun om det nordjyske prostitutionsmiljø og Redens arbejde og tilbud. 

Undervejs vil der være kaffepause og muligheder for at stille spørgsmål. 

 

Jeanette Dam Kaastrup fortæller uddybende: 

Reden Aalborg åbnede i efteråret 2014 som er en del af KFUKs Sociale Arbejde.

Reden Aalborg er et anonymt rådgivningscenter for mennesker med prostitutionserfaring og driver yderligere et krisecenter for ofre for menneskehandel. 

Redens primære målgruppe er kvinder og mænd, der enten stadig er i prostitution eller som er kommet ud af prostitution, men som aldrig fået bearbejdet de efterfølgende skadevirkninger. Sekundær målgruppe er udenlandske kvinder i prostitution og kvinder med anden udsathed end prostitution. Gældende er, at de alle har brug for livsforbedringer og støtte til at komme videre i livet enten via intensive exitforløb eller andre livsforbedrende helhedsorienterede tiltag og tilbud, herunder særligt rådgivning, terapi, omsorg og følgeskab mv.

Oplægget vil handle om prostitution og menneskehandel, lovgivningen på områderne, de sociale- psykiske- og fysiske skadevirkninger ved prostitution, det lokale nordjyske prostitutionsmiljø samt Redens arbejde og tilbud.