Undervisning for voksne

Det er en kendt sag, at kirken har undervisning for børn og unge (minikonfirmander og konfirmationsforberedelse). En gang imellem er der også kursus for voksne. Desuden er der foredrag og møder, som også har undervisende karakter, se nærmere i kalenderen.

Har du forslag og ønske til kursustemaer, er du velkommen til at henvende dig til menighedsråd og præster.