Undervisning for voksne

Det er en kendt sag, at kirken har undervisning for børn og unge (minikonfirmander og konfirmationsforberedelse). En gang imellem er der også kursus for voksne. Desuden har mange af sognenes foredrag og møder undervisende karakter. Se nærmere i kalenderen.

Har du forslag og ønske til kursustemaer, er du velkommen til at henvende dig til menighedsråd og præster.  

Vi kan også anbefale interesserede at tilmelde sig Teologisk Voksenundervisning, som Aalborg Stift står bag.

Teologisk Voksenundervisning

Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig orientering i kristendommens idé-indhold og historie. Et tilbud til alle, som ønsker at udvide deres kendskab til Bibelen og dens tilblivelse, samt til kristendommens oprindelse, gudsopfattelse, historie og livsforståelse. Undervisningen henvender sig bredt og er åben for alle voksne. 

Sæson 2019-2020 starter i september med en indledende kursusdag "Teologi for alle" den 20. september 2019. De almindelige kursusdage begynder lørdag den 5. oktober

Se mere indhold og tilmelding på stiftets hjemmeside: Aalborgstift.dk