Undervisning for voksne

Det er en kendt sag, at kirken har undervisning for børn og unge (minikonfirmander og konfirmationsforberedelse). En gang imellem er der også kursus for voksne. Desuden er der foredrag og møder, som også har undervisende karakter, se nærmere i kalenderen.

Har du forslag og ønske til kursustemaer, er du velkommen til at henvende dig til menighedsråd og præster.  

Kristendom for voksne

I januar og februar 2019 indbyder vi til et kort undervisningsforløb for voksne i Gistrup Kirke. Man kunne kalde det "konfirmationsforberedelse for voksne".

Onsdag den 9. januar (filmaften)

Onsdag den 30. januar

Onsdag den 27. februar

Vi mødes følgende tre aftener kl. 18.00 til fællesspisning. Derefter aftenens tema. Spørgsmål og temaer, som ønskes belyst, kan fremsendes til sognepræst Ejnar Grønlund, ejgr@km.dk tlf. 98 31 52 26. 

I god tid forindre vil der komme flere oplysninger.