Undervisning for voksne

Det er en kendt sag, at kirken har undervisning for børn og unge (minikonfirmander og konfirmationsforberedelse). En gang imellem er der også kursus for voksne. Desuden er der foredrag og møder, som også har undervisende karakter, se nærmere i kalenderen.

Har du forslag og ønske til kursustemaer, er du velkommen til at henvende dig til menighedsråd og præster.  

InTro - kristendom for voksne

I januar og februar 2019 indbyder vi til et kort undervisningsforløb for voksne i Gistrup Kirke. Man kunne kalde det "konfirmationsforberedelse for voksne".

InTro I: Onsdag den 9. januar kl. 18.00-22.00. Film baseret på en virkelig historie fra 1945. Et stærkt drama om overgreb, uskyld, skam og skyld. Efter filmen er der samtale.

InTro II: Onsdag den 30. januar kl. 18.00-20.30. En provokerende rummelig Gud. Gud mellem det banale og det fordrejede.  

InTro III: Onsdag den 27. februar kl. 18.00-20.30: Gud folder sig ud. Gud Fader, Søn og Helligånd.

Der indledes hver gang med spisning. Tilmelding sker til kirketjeneren, tlf.  98 31 43 39. Mere udførligt program for de tre aftener fås i kirken eller kan tilsendes fra sidst i november.

Vi mødes følgende tre aftener kl. 18.00 til fællesspisning. Derefter aftenens tema. Spørgsmål og temaer, som ønskes belyst, kan fremsendes til sognepræst Ejnar Grønlund, ejgr@km.dk tlf. 98 31 52 26. 

I god tid forindre vil der komme flere oplysninger.