Undervisning for voksne

Det er en kendt sag, at kirken har undervisning for børn og unge (minikonfirmander og konfirmationsforberedelse). En gang imellem er der også kursus for voksne. Desuden er der foredrag og møder, som også har undervisende karakter, se nærmere i kalenderen.

Har du forslag og ønske til kursustemaer, er du velkommen til at henvende dig til menighedsråd og præster.  

InTro - kristendom for voksne

I januar og februar 2019 indbyder vi til et kort undervisningsforløb for voksne i Gistrup Kirke. Man kunne kalde det "konfirmationsforberedelse for voksne". Eller dåbsundervisning. Er du ikke døbt, er InTro en mulighed for indledende undervisning. Du kan også bare opfatte forløbet som en mulighed for at blive klogere på religion, tro og kristendom. 

Onsdag den 9. januar kl. 18.00-22.00: Tema-aften med film. Baseret på en virkelig historie fra 1945. Om polske nonner, som blev ramt af et krigstraume. Et stærkt drama om overgreb, uskyld, skam og skyld. Efter filmen er der samtale.

Onsdag den 30. januar kl. 18.00-20.30: En provokerende rummelig Gud. Gud mellem det banale og det fordrejede. Fordrejede billeder af Gud kan gøre mennesker fortræd, mens banale billeder af Gud kan stå i vejen for en voksen tro, der vil forstå tilværelsen i dybden. 

Onsdag den 27. februar kl. 18.00-20.30: Gud folder sig ud. For mange er tanken om treenigheden svær at begribe. Det er ikke så mærkeligt. I sin grund er der tale om et mysterium. Vi forsøger at indkredse sammenhængen mellem Gud Fader, Søn og Helligånd. 

Mere udførligt program for de tre aftener fås i kirken eller kan tilsendes fra sidst i november.

Der indledes hver gang med spisning kl. 18.00. Kl. 18.45 går vi i gang med dagens tema.

Af hensyn til spisning et bedst med tilmelding til kirketjeneren, tlf.  98 31 43 39, e-post: kirketjener@gistrup-kirke.dk eller til undertegnede. Senest 4. januar.

Det er gratis at deltage, men spisningen koster kr. 30 pr. gang. 

Spørgsmål og temaer, som ønskes belyst, kan fremsendes til sognepræst Ejnar Grønlund, ejgr@km.dk tlf. 98 31 52 26. 

Ejnar Grønlund