Sogneeftermiddage i Gistrup

En tirsdag eftermiddag hver måned er der Sogneeftermiddag i sognesalen i Gistrup Kirke. Samvær om foredrag/sang/samtale/spørgsmål. Kaffe á 20 kr. 

Se mere om de enkelte programpunkter under fanen kalender og klik på den aktuelle dato. Hver gang kl. 14.00-16.00 (hvis ikke der står andet).

Tirsdag den 15. januar. Jørgen Pyndt fortæller. Fra bondedreng på Lolland til journalist i Nordjylland.

Tirsdag den 12. februar: Jeppe Aakjær – digter, forsker og agitator v. Hans Jacob Hansen, tidligere sognepræst v. domkirken.

Tirsdag den 12. marts: Storm P og evangeliet v domprovst Niels Chr. Kobbelgaard

Tirsdag den 9. april: Hvidstengruppen v Hans Birger Nejsum, Hvidsten, lokalhistoriker og tidligere lærer fortæller.

Lørdag den 22. juni: Sogneudflugt/sommerudflugt til Silkeborg