Spaghetti-, børne- og familiegudstjenester

Gudstjenester, hvor der er tænkt på børn- og familier

Høstgudstjenesten søndag den 17. september i Gistrup Kirke. Festlig indtog /procession med børn, unge og voksne, der går ind med afgrøder fra årets høst på marker og i haver. Alle er velkomne til at komme med afgrøder. Efter gudstjenesten er der høstfrokost og auktion/salg af de indkomne afgrøder sælges.

Familiegudstjeneste søndag den 10. december i Gistrup Kirke. Lysoptog/lucia. 

Børnegudstjenester - Spaghettigudstjeneste / kirke for småfolk

Gudstjenester for 0-10 årige med far/mor/bedsteforældre/ søskende. Gudstjenester af ca. ½ times varighed for 0-10 årige. Bagefter spisning. En god mulighed for at få en god gudstjenesteoplevelse i børnehøjde, let aftensmad og fællesskab. 

Tirsdag den 12. september kl. 17.00 i Gistrup Kirke: Spaghettigudstjeneste

Torsdag den 21. september kl. 17.00 i Nøvling Kirke: Kirke for småfolk

Lørdag den 28. oktober kl. 9.30-12 i Gistrup Kirke: Dåbstræf/børnefest. Alle børn med familier er velkomne til børnebrunch kl. 9.30, kirkerundtur/skattejagt mm. kl. 10.30: Børnegudstjeneste - og til sidst børnekoncert. Se mere på forsidens kalender, når vi nærmer os. 

Tirsdag den 14. november kl. 17.00 i Nøvling Kirke: Kirke for småfolk