Bongo er et hit blandt de mindste!

Bongo 1  for 1 til 4-årige finder sted over 8 gange sidst på eftermiddagen  

Bongo 2  for 4 til 6-årige finder sted over 8 gange sidst på eftermiddagen 

Næste opstartsdato: i august. Offentliggøres senere

Musikmedarbejder Rita Sisák står for dette forløb.

Tilmelding til Rita på tlf. 53 14 39 06 eller e-mail: sisakrita@gmail.com.

Anfør barnets navn og alder samt navn på forældre, adresse, mail og tlf. 

Se her folder om forløbet lige til at printe ud


Bongo foregår inde i kirkerum og/eller sognesalen. Vi synger salmer og kristne børnesange med fagter, vi bevæger os, lytter til musik og oplever med alle sanser. Med forskellige små redskaber som rasleæg, sæbebobler, tørklæder og lignende sætter vi gang i alle vore sanser.

Bongo er en enestående mulighed for en dejlig hyggestund i kirken sammen med dit barn. Samtidig er det en rigtig god mulighed for at gøre børnene fortrolige med kirken og dens rum. Derfor kan det på mange måder også ses som en form for dåbsoplæring.