Babysalmesang - et hit blandt babyer og forældre

Babysalmesang finder sted en fast ugedag kl. 10.00.

OPSTART: Tirsdag den 22. oktober kl. 10.00 i Gistrup Kirke v. musikmedarbejder Rita Sisák.

OPSTART: Onsdag den 21. august kl. 10.00 i Nøvling Kirke v. organist Gitte Rolighed.  


Babysalmesang i Gistrup

Et babysalmesangs forløb foregår over otte tirsdage. 

Næste hold begynder tirsdag den 22. oktober kl. 10.00.

Musikmedarbejder Rita Sisák står for forløbet.

Tilmelding til Rita på tlf. 53 14 39 06 eller e-mail: sisakrita@gmail.com.

Anfør barnets navn og alder samt navn på forældre, adresse, mail og tlf.

Folder om Babysalmesang og Bongo kan downloades her og printes ud

 

Lidt om babysalmesang.

Hver fjerde baby i Danmark går til Babysalmesang - og grunden er ganske enkel: Babysalmesang opleves som nærværende, hyggeligt, roligt, tryghedsskabende og stimulerende for det lille barn! Derfor er det også en succes her på stedet.

Babysalmesang er et tilbud for børn i alderen 3-9 måneder om en fælles musikalsk oplevelse sammen med far eller mor. Det hele foregår i selve kirkerummet, og det musikalske indhold er primært salmer eller kirkelig musik. Det lille barn kan ikke forstå salmernes ord, men det kan sanse stemningen og atmosfæren, og tekst og melodi kan lagre sig i barnets underbevidsthed, og blive til livslang glæde. Børnene får mulighed for at opleve salmerne gennem deres sanser ved at høre, se, føle og bevæge sig. Vi vil synge, danse og vugge salmernes stemning ind i barnet.

For at kunne deltage er det ikke nødvendigt, at man selv er god til at synge – det primære for barnet er at høre mors eller fars stemme. Samtidig er babysalmesang en god anledning til at få lært nogle salmer, der også kan bruges derhjemme.

Efter sangen får vi brød og en kop kaffe/te samt en hyggesnak.

 
 

Babysalmesang i Nøvling

Babysalmesang finder sted onsdage kl. 10.00

Nyt hold starter onsdag den 21. august  kl. 10.00 i Nøvling Kirke v. organist Gitte Rolighed.  

Hvert hold kører ca. 8 gange.

Babysalmesang er et tilbud om en fælles musikalsk oplevelse for det lille barn sammen med far eller mor.

Vi ved, at musik har stor betydning for det spæde barn. Musik stimulerer barnets udvikling.

Vi vil synge, danse, vugge salmernes stemning ind i barnet.

Efter sangen er der kaffe og mulighed for en god snak med andre forældre om stort og småt.

Tilmelding til organist Gitte Rolighed, gitterolighed@icloud.com eller på tlf. 22 38 04 86. Ved tilmelding oplyses barnets navn og fødselsdato, far/mors fulde navn, adresse, mobilnummer og e-mail.