Bongo er et hit blandt de mindste!

Bongo 1  for 1 til 3-årige finder sted over otte gange torsdage kl. 16.30

Bongo 2  for 3 til 6-årige finder sted over otte gange torsdage kl. 17.20

Næste opstartsdato: torsdag den 9. januar 

Musikmedarbejder Rita Sisák står for disse forløb.

Tilmelding til Rita på tlf. 53 14 39 06 eller e-mail: sisakrita@gmail.com.

Anfør barnets navn og alder samt navn på forældre, adresse, mail og tlf. 

Folder om Babysalmesang og Bongo kan downloades her og printes ud

Bongo foregår inde i kirkerum og/eller sognesalen. Vi synger salmer og kristne børnesange med fagter, vi bevæger os, lytter til musik og oplever med alle sanser. Med forskellige små redskaber som rasleæg, sæbebobler, tørklæder og lignende sætter vi gang i alle vore sanser.

Bongo er en enestående mulighed for en dejlig hyggestund i kirken sammen med dit barn. Samtidig er det en rigtig god mulighed for at gøre børnene fortrolige med kirken og dens rum. Derfor kan det på mange måder også ses som en form for dåbsoplæring.